51 An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
info@seomentors.vn

SEO Báo chí [VNExpress]

Báo chí
25/03/2024

Thời gian thực hiện

7/2019 - 9/2021

Công việc thực hiện

Lên kế hoạch, định hướng phát triển, quy trình triển khai SEO Onpage và Technical cho các trang báo điện tử thuộc VnExpress (VnExpress.net, Ione.net, Ngoisao.net).

Lên quy trình, Training hướng dẫn, đánh giá content chuẩn SEO cho BTV

Phân tích, đánh giá chỉ số traffic, Behavior User

Xây dựng các gói SEO doanh nghiệp trên báo Vnexpress.net

Triển khai cải tiến SEO Dashboard (CMS) cho báo

Plan Đánh giá, đề xuất KPIs, hướng phát triển SEO cho các báo theo tháng/ quý/ năm

Lên kế hoạch và triển khai tối ưu UX cho Ione.net, Ngoisao.net

SEO Crisis: Xử lý khủng hoảng thứ hạng Từ khóa và Traffic

icon

Triển khai SEO Onpage và Technical

Lên kế hoạch, định hướng phát triển, quy trình triển khai SEO Onpage và Technical cho các trang báo điện tử thuộc VnExpress (VnExpress.net, Ione.net, Ngoisao.net).

icon

Training content chuẩn SEO

Lên quy trình, Training hướng dẫn, đánh giá content chuẩn SEO cho BTV

icon

Xây dựng các gói SEO doanh nghiệp

Xây dựng các gói SEO doanh nghiệp trên báo Vnexpress.net

icon

Cải tiến SEO Dashboard (CMS)

Triển khai cải tiến SEO Dashboard (CMS) cho báo

icon

Tối ưu UX cho Ione.net, Ngoisao.net

Lên kế hoạch và triển khai tối ưu UX cho Ione.net, Ngoisao.net

icon

SEO Crisis

SEO Crisis: Xử lý khủng hoảng thứ hạng Từ khóa và Traffic.

image