51 An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
info@seomentors.vn

SEO Báo [Phụ nữ Online TPHCM]

Báo chí
25/03/2024

Thời gian thực hiện

01/06/2017 - 31/08/2018

Công việc thực hiện

  • Tối ưu hệ thống & CMS: Đề xuất tính năng hỗ trợ SEO On-page.
  • Website Audit: Kiểm tra tổng thể technical website & đề xuất giải pháp phù hợp để cải thiện hiệu suất trang.
  • Lên quy trình, Training hướng dẫn, đánh giá content chuẩn SEO cho BTV.
  • Phân tích, đánh giá chỉ số traffic, Phân tích Behavior User.
  • Lên kế hoạch và đề xuất tối ưu các chức năng hỗ trợ chuẩn SEO trong giao diện quản trị của các báo.-
icon

Tối ưu hệ thống & CMS

Đề xuất tính năng hỗ trợ SEO On-page.

icon

Website Audit

Kiểm tra tổng thể technical website & đề xuất giải pháp phù hợp để cải thiện hiệu suất trang.

icon

Training content chuẩn SEO cho BTV

Lên quy trình, Training hướng dẫn, đánh giá content chuẩn SEO cho BTV.

icon

Phân tích Behavior User

Phân tích, đánh giá chỉ số traffic, Phân tích Behavior User.

icon

Content Audit

Kiểm tra nội dung toàn trang, đào tạo và cung cấp giải pháp xử lý lỗi trên trang.

icon

Đề xuất tối ưu giao diện quản trị

Lên kế hoạch và đề xuất tối ưu các chức năng hỗ trợ chuẩn SEO trong giao diện quản trị của các báo.

image